Min Side

Vinter- og stormvejr

Gode råd om snerydning omkring dine beholdere
 

For at få tømt din skraldespand og din genbrugsbeholder, skal der være ryddet sne både omkring spanden, men også på adgangsvejen fra beholder til vejen.

Den vold som sneploven laver i vejsiden, skal også fjernes i en meters bredde, foran spanden, så skraldemanden ikke skal trække spanden igennem volden.
 

Det er ikke kun din skraldespand der skal tømmes..... på "en god dag" håndterer skraldemanden ca. 600 beholdere!

Du kan læse Assens Kommunes regulativ om vintervedligeholdelse her.

Hvis du har spørgsmål til tømning af beholderne er du velkommen til at kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00.

I TILFÆLDE AF SNE OG GLAT FØRE ANBEFALER VI, AT SKALDESPANDEN PLACERES VED STAMVEJ / FARBAR VEJ PÅ TØMNINGSDAGEN. Det er langt fra alle veje, der bliver ryddet for sne eller saltet.
Hvis tømning ikke er akut, kan der evt. sættes en ekstra sæk til næste tømning. Du skal blot ringe til os for give besked, så skal skraldemanden nok tage den med.

 

 

Stormvejr

Når det blæser rigtig meget, tømmes beholderne helt som normalt, men det anbefales, at man forsøger at placere beholderene lidt i læ, f.eks. bag en hæk eller hegn ud til vejen.
Skraldemanden går ikke ind til huset og henter beholderen.

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af artikel i Århus Stiftstidende


Skraldemænd får straks-påbud
 

Arbejdstilsynet har givet et »straks-påbud«, efter at skraldemændene har haft flere faldskader på grund af is og sne
 

5. februar 2010 07:42
Af Lene Aamand Sørensen
laas@stiften.dk

 

Siden midt i december har skraldemændene kæmpet mod sne og is for at komme rundt til alle husstande og hente skraldet. Men på en lang række veje over hele kommunen har de måttet give op, fordi vejen ikke har været ryddet godt nok til, at de uden risiko for at falde har kunnet hente affaldsækkene.
 

Det har fået mange borgere til at brokke sig, både direkte til Renosyd og her i avisen. Mange har svært ved at forstå, hvorfor alle andre end skraldemændene kan komme frem på vejene, her i vintervejret. Og borgerne er trætte af, at skraldet flere steder ikke er blevet hentet i en måned eller mere.
 

Mange klager
 

Men nu har Arbejdstilsynet slået fast, at skraldemændenes ve og vel kommer forud for tømning.
 

»Vores renovatør har haft besøg af Arbejdstilsynet, og der er udstedt et »straks-forbud«. Det betyder, at renovatøren straks skal efterkomme påbuddet, og at der ikke må indsamles dagrenovation på isglat underlag,« forklarer Renosyds miljø- og kvalitetschef Inga Rossen.
 

»Vi har modtaget mange klager over manglende tømninger, men skraldemændene kæmper en heroisk kamp for at udføre deres opgave, så de fortjener ikke denne kritik. Medarbejderne har gennem hele perioden med frost og sne udvist stor tolerance og fleksibilitet under de vanskelige forhold. Men vi har desværre haft flere faldskader, og vores renovatør har derfor indskærpet indsamlingsproceduren overfor skraldemændene,« forklarer Inga Rossen.
 

Brækket hofte
 

Skraldemændene skal altså drage omsorg for deres egen sikkerhed, de skal til enhver tid vurdere, om det er forsvarligt at samle ind på de enkelte adresser, og de må ikke færdes på isglat underlag.
 

Og at det kan gå grueligt galt måtte en medarbejder, der indsamlede papir, erfare på egen krop, da en indsamlingstur endte med en brækket hofte og en sygemelding på i hvert fald fire måneder. Mange andre har oplevet at falde, men har heldigvis kun fået blå mærker og knubs.


Du kan læse hele artiklen her.