Min Side

Dispensation

En ejendom, som har stået ubeboet (ifølge folkeregisteret) i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om benyttelsespligt, indtil den bliver beboet igen.

Dette gælder kun affaldsbeholderne, d.v.s. dagrenovationsbeholder og genbrugsbeholder -  IKKE genbrugspladserne.

Du skal søge om dispensation ved Assens Kommune, Miljø og Natur.

Hvis der gives dipensation får Assens Forsyning automatisk besked.
Når du har fået dispensation, får vi besked fra Assens Kommune og vi sørger for afhentning af beholderne og regulering i forhold til afregningen.

Der pålægges et gebyr på 390,- kr. for afhentning af beholdere (intet gebyr, når der igen sættes beholdere ud på adressen).

Hvis du har spørgsmål til overstående kan du kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00 - Affald og Genbrug.