Min Side

Sækkeordning - Assens indre by

Byhuse i Assens indre by, hvor det er nødvendigt at skulle trække en renovationsbeholder ind igennem huset, for at sætte beholder ud til tømning, eller man er nødt til at lade beholder stå ude på fortov hele tiden, kan få sækkerodning til både dagrenovation og genbrug.

Ved årsskiftet leveres sække og labels til alle adresser, der er tilmeldt sækkeordning.

Sorte plastiksække til dagrenovation

Klare plastriksække til glas / metal / hård plast

Papirsække til papir / pap / plastfolie.