Min Side

Sommerhuse

Sommerhuse er automatisk tilmeldt ordningen "sommerhustømning" på dagrenovationsbeholderen.

Det vil sige at dagrenovationsbeholderen bliver tømt hver 4. uge i oktober, november, december, januar, februar og marts, og hver 2. uge i april, maj, juni, juli, august og september.
Gælder hele uger, d.v.s. at der er 14-dages tømning fra mandag d. 3. april til og med fredag d. 29. september 2017.
For 2018 gælder at der er 14-dages tømning fra tirsdag d. 3. april til og med fredag d. 28. september 2018.Hvis man benytter sit sommerhus rigtig meget, eller lejer det ud, kan man naturligvis tilmelde sig helårstømning, d.v.s. beholderen tømmes hver 2. uge fra september til og med maj og hver uge i juni, juli og august.
Gælder hele uger, d.v.s. at der er ugetømning fra tirsdag d. 6. juni til og med fredag d. 1. september 2017.
For 2018 gælder at der er ugetømning fra mandag d. 4. juni til og med fredag d. 31. august 2018.

Ændring fra sommerhus til helårs eller omvendt er "permanent", d.v.s. det er ikke muligt, at ændre så man f.eks. har den ene ordning om sommeren og den anden om vinteren.

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00.