Min Side

HAR DU RENT TRÆ I POSEN..?

 

Middelfart Kommune og Assens Forsyning sætter fokus på rent træ til genanvendelse. Det sker med kampagnen "Har du rent træ i posen" som kører på Assens Genbrugsplads hen over sommeren.

Mandag d. 18. juli er vinderen af konkurrencen udtrukket og vores kurv med lokale lækkerier er afleveret til Boris Larsen, Assens.

Vi siger mange tak til alle dem der har deltaget i konkurrencen og håber at mange flere kikker forbi genbrugspladsen i Assens for at se og høre mere om sortering af træ.

Kampagnen skal resultere i, at endnu mere træ kan blive genvendt i produktionen af spånplader.

 Kort beskrivelse af projektet:

Assens Forsyning har sammen med Middelfart kommune fået godkendt projektet "Har du rent træ i posen?" i Miljøstyrelsens tilskudspulje for bedre genbrug.

Projektets titel: Bedre sortering af "Rent træ" på genbrugsstationerne - udvikling af kommunikationsløsninger målrettet borgere med afsæt i relevante aftageres kvalitetskrav.

Projektet vil analysere, udvikle og implementere kommunikationsmaterialer, der skal vejlede borgerne i korrekt sortering og dermed øge renheden af fraktionen ”Rent træ” på genbrugspladserne i Assens og Middelfart kommune. Et vigtigt led i processen er tidlig inddragelse af aftagerledene af det rene træ, da de har klare krav til kvaliteten af det træ, som kan sendes til genanvendelse. Derfor inddrages disse interessenter, deres erfaringer og krav også i projektet.

Høj kvalitet i kildesorteringen er afgørende for, om kvaliteten af fraktionen ”Rent træ” er god nok til genanvendelse. Derfor tager projektet udgangspunkt i pladsmedarbejdernes viden, erfaring og behov, da de har den direkte kontakt til borgerne og har førstehåndsviden om, hvor udfordringerne i kildesorteringen er.

Kommunikationsindsatsen finder sted på genbrugspladserne, hvor det meste træ afleveres. Målet er at gøre det lettere for kunderne at sortere deres ”rene” træ korrekt, bl.a. ved at engagere og klæde medarbejderne på genbrugspladserne (pladsmændene) på til at vejlede borgerne til korrekt sortering.

Dette er utroligt spændende projekt for Affald og Genbrug, som nu har fået en rigtig god mulighed for at komme i mål i forhold til vores kommunikation på genbrugspladserne.