Min Side

Bortskaffelse af værnemidler - Covid-19

Alle værnemidler, d.v.s. forklæder, kitler, handsker, mundbind og visir skal til forbrænding, det vil sige, at det alt sammen skal i den grå dagrenovationsbeholder. 

Det må ikke smides i den grønne genbrugsbeholder.

Mundbind, plastik/gummihandsker og øvrige værnemidler, der har været anvendt og potentielt kan indeholde Covid-19 virus, fungerer ikke godt sammen med arbejdsmiljøet og sikkerheden for medarbejderne på vores sorteringsanlægs manuelle sorteringsbånd.