Min Side

Funktion

Vandværket er opbygget med to parallelle linjer. Hver linjer behandler vand fra hver sin kildeplads.

Råvand ledes ind via ledninger i den sydlige væg og det rene vand ledes ud i ledninger i den vestlige vestfacaden. Hver linje består af forfilter, efterfilter og en rentvandstank hvorfra det rene vand ledes ind på forsyningsringen i byen.

Hver linje er opbygget således, at skulle der opstå et problem på den ene linje, så kan den anden linje forsyne alle forbrugerne.
Man kan på den måde sige, at vandværket faktisk er to vandværker under samme tag.

Rentvandstankene er hver på 100 m3. Det er relativt små tanke. Årsagen hertil er, at vi har en højdebeholder på 2700 m3 (på Kroagervej), der fungerer som buffertank. 

Vandværket kan årligt producere 800.000 m3/år.