Min Side

Bestyrelsen

Bestyrelsen ved Assens Forsyning består af 10 medlemmer, som fordeler sig således:

- 5 medlemmer udpeget af Assens Byråd
- 3 medlemmer udpeget af medarbejderne
- 2 medlemmer udpeget af forbrugerne.

Medlemmerne pr. 12/05-2017
Formand Hans Bjergegaard
Næstformand Arno Termansen
Bestyrelsesm. Ole Knudsen
Bestyrelsesm. Lars Kristian Pedersen
Bestyrelsesm. Poul Erik Kristiansen
Medarbejderrep. Marie Heebøll
Medarbejderrep. Bjarne Hougaard
Medarbejderrep. Jan Svendsen
Forbrugerrep. Jørgen Skov Petersen
Forbrugerrep. Søren Edlefsen