Min Side

Bestyrelsen

Generalforsamling og valg til bestyrelsen i Assens Forsyning A/S


Assens Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber har holdt generalforsamling. Her aflagde formand Poul Erik Kristiansen beretning for virksomhedens drift det forgangne år og fremlagde koncernens regnskab for 2018.
 

Arno Termansen og Lars Kristian Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Lars Kolling blev valgt for første gang. Sidstnævnte afløser Ole Knudsen, der ikke genopstillede.

Lars Kolling er nyt medlem af
bestyrelsen i Assens Forsyning A/S
(Foto: Assens Kommune)

 

Årsrapporter og regnskab 2018 kan ses her.
 

Bestyrelsen ved Assens Forsyning består af 10 medlemmer, som fordeler sig således:

- 5 medlemmer udpeget af Assens Byråd
- 3 medlemmer udpeget af medarbejderne
- 2 medlemmer udpeget af forbrugerne.

Medlemmerne pr. 8/5-2019
Formand Poul Erik Kristiansen
Næstformand Arno Termansen
Bestyrelsesm. Lars Kolling
Bestyrelsesm. Lars Kristian Pedersen
Bestyrelsesm. Jørgen G. F. Hviid
Medarbejderrep. Marie Heebøll
Medarbejderrep. Bjarne Hougaard
Medarbejderrep. Jan Svendsen
Forbrugerrep. Jørgen Skov Petersen
Forbrugerrep. Søren Edlefsen