Min Side

Bestyrelsesreferater

Referater, hvor person- og erhvervsfølsomme oplysninger er fjernet, er offentlig tilgængelige.

Bestyrelsesreferaterne offentliggøres senest 14 dage efter mødets afholdelse.
 


2018:
08-02-2018
12-04-2018
14-06-2018
06-09-2018
15-11-2018