Min Side

Forbrugervalg 2017

Vi søger forbrugere, der ønsker at stille op til bestyrelsen. Er det dig?

Der skal vælges to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelserne under Assens Forsyning A/S.

Baggrunden for valget er at forsyningsselskaber lader forbrugerne vælge medlemmer til bestyrelsen for derved at give medbestemmelse og skabe medansvar.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage virksomhedens interesser.

Enhver myndig person er valgbar som forbrugerrepræsentant.
En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, præsentere, min. 10 dog max 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt Assens Vandværk eller Assens Spildevands forbrugere. Dokumentation, for at en kandidat er opstillingsberettiget, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før valget afholdes.

Vigtigt at vide:
Hvis du er interesseret i at stille op, skal du i perioden 19. juni – 6. august 2017 anmelde dit kandidatur og præsentere din stillerliste.

Se valgregulativet her


I valgregulativet kan du se:

  • Hvem der kan stille op.

  • Hvad kandidaterne skal gøre.

  • Hvem kan stemme.


Selve valget foregår elektronisk i perioden 4. – 17. september 2017.
 

Enhver myndig forbruger under Assens vandværk eller Assens spildevand kan stemme til forbrugervalget.
Hver husstand/erhvervsvirksomhed har én stemme.
 

Ved yderligere spørgsmål, kontaktes Ulla Nissen tlf. 63 44 90 18 eller Pia Freilev Nielsen tlf. 63 44 90 11.