Min Side

Medarbejdere i administrationen

Direktion


Birger Strandby Ernst
Adm. direktør
Mail: bse@assensforsyning.dk


 

Økonomi
 

Marianne Lyngsø Hansen
Økonomichef
Mail: mlh@assensforsyning.dk

Allan Ingerslev Pedersen
Controller
Mail: aip@assensforsyning.dk

 

Lars Rue Møller
Controller
Mail: lrm@assensforsyning.dk

 Kundeservice
 

Ulla Nissen
Teamansvarlig, forbrugsafregning og opkrævning
Mail: uni@assensforsyning.dk
 

Pia Freilev Nielsen
Direktionssekretær, forbrugsafregning og opkrævning
Mail: pif@assensforsyning.dk

Birgitte Nielsen
Forbrugsafregning og opkrævning
Mail: bni@assensforsyning.dk

 

Yrsa Jørgensen
Omstilling, tømningsordning
Mail: yjo@assensforsyning.dk

Jannie Fløjborg Christensen
Sekretær, hjemmeside, intranet m.m.
Mail: jfc@assensforsyning.dk

 

Affald og Genbrug
 

 

Søren Rasmussen
Drifts- og Affaldschef
Mail: sra@assensforsyning.dk

Svend Erik K. Larsen
Driftsleder genbrugspladserne
Mail: sel@assensforsyning.dk 


Gitte Hegelund
Teknisk designer - Affald og genbrug
Mail: ghe@assensforsyning.dk

Lise-Lotte Trzeciak
Kontorassistent - Affald og genbrug
Mail: llt@assensforsyning.dk
 

 

 


 

Vand og spildevand
 

Michael Dissing Nielsen
Drifts- og projektchef
Mail: mdn@assensforsyning.dk

Anne Lyndorff Hovmøller
Teamleder vand, civilingeniør
Mail: alh@assensforsyning.dk

Peter Juul Hansen
Teamleder spildevand, Ingeniør
Mail: pjh@assensforsyning.dk

Marie Heebøll
Ingeniør, spildevand
Mail: mhe@assensforsyning.dk

Stine Vejsnæs Madsen
Projektingeniør
Mail: svm@assensforsyning.dk
 

Birgitte Schmidt Hansen
Ingeniør
Mail: bsh@assensforsyning.dk

Anne M. Skaarup
Ingeniør
Mail: ams@assensforsyning.dk

Tanja Schäfler Christensen
Teknisk designer, spildevand og vand
Mail: tsc@assensforsyning.dk

Karina Printzlau
Teknisk designer
Mail: kpr@assensforsyning.dk

Ove Bærentsen
Driftsleder renseanlæg og Assens Vandværk
Mail: oba@assensforsyning.dk

 

 

HEPWAT projekt:
 

Jan Eilsø Nielsen
Projektleder, ingeniør
Mail: jen@assensforsyning.dk


 

IT ansvarlig:
 

Arne Meiland
Ingeniør
Mail: ame@assensforsyning.dk