Min Side

Afregning efter bimåler


Såfremt en forbruger ønsker en bimåler opsat til afregning af vandafledningsbidrag i erhvervsejendomme gælder følgende:
 

Krav til ejendom jf. gældende betalingsvedtægt for kloakforsyning i Assens Kommune:

En ejendom kan få fradrag i vandafledningsbidrag, hvis følgende er opfyldt:

 

  • Ejendommen har erhvervsproduktion (CVR registreret) og herigennem har vand der medgår i produktion eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet.

 

Betalingsvedtægten kan ses her.

 

 

Praksis for opsætning af måler:

 

Hvis ejendommen overholder ovenstående krav til opsætning af bimåler skal ejer rette henvendelse til det lokale vandværk, som står for opsætning af måler, eller henviser til autoriseret VVS installatør.


Efter opsætning skal vandværk/installatør indsende dokumentation herfor til Assens Forsyning A/S, Skovvej 2B, 5610 Assens, således at det nye målernummer på bimåleren kan blive registreret på ejendommen.


Ligeledes skal der redegøres for at vand, der medgår i produktionen, ikke tilledes kloaksystemet. Dette gerne på en mail til post@assensforsyning.dk


pdf ikon Du kan finde skema til dokumentation her.


 

Bimåleren skal installeres på den del af forbrugsvandet der ønskes fradrag for.
 

Herefter vil ejer hvert år modtage to aflæsningskort:  et på hovedmåler og et på bimåler.
Ved afregning af vandafledningsbidrag vil aflæst forbrug fra bimåler blive fratrukket aflæsning fra hovedmåleren.
 

Hvis du har nogen spørgsmål til afregning efter bimåler, er du velkommen til at kontakte Assens Forsyning på 63 44 90 00.