Min Side

Aktuelle projekter

I henhold til Spildvandsplan 2010-2014 for Assens Kommune skal der i planens periode kloakeres over 400 ejendomme i kommunen.

Du finder spildevandsplanen og tillæg til spildevandsplanen her.

I spildevandsplanen er det ikke angivet, hvornår de enkelte ejendomme skal kloakeres.

Assens Forsyning har nu fastlagt, hvornår kloakeringen påbegyndes.
 

Er din ejendom i spildevandsplanen udpeget til at skulle kloakeres kan du her se hvornår vi forventer at kloakere din ejendom.

Alle ejendommene vil blive tilsluttet offentlig kloak enten via traditionel gravitation, eller ved hjælp af et tryksat system, hvor der på hver enkelt ejendom placeres en pumpe der trykker spildevandet ud i hovedledningerne.
 

Hver enkelt ejendom vil inden kloakarbejdet igangsættes modtage et brev med orientering om at kloakarbejdet snart påbegyndes.
 

Separering
I henhold til Spildvandsplan 2010-2014 for Assens Kommune skal der i planens periode separeres en del områder i kommunen.

I spildevandsplanen er det ikke angivet, hvornår de enkelte områder skal separeres.

Hver enkelt ejendom vil inden arbejdet med separering igangsættes modtage et brev med orientering om at kloakarbejdet snart påbegyndes.


Hvor graver vi nu?
Assens Forsynings aktuelle projekter kan ses på forsiden, hvor de er angivet på et kort.