Min Side

Byggemodning af Vesterled, etape 1 i Tommerup

Hvor?
Byggemodning af 12 nye parceller til boliger i nyt boligområde i forlængelse af Vestervangen i Tommerup St.
 

Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandsledninger incl. stikledninger, åbne render og bassiner, der skal transportere og håndtere regn- og overfladevand.

Arbejdet gennemføres i samarbejde med Assens Kommune.

 

Entreprenør:
Marius Pedersen A/S
 

Periode:
Uge 15 til uge 27 i 2018

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

 

Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Birgitte Schmidt Hansen 6344 9024 mail bsh@assensforsyning.dk

 

Henvisning til Assens Kommunes hjemmeside