Min Side

Etablering af nye regnvandsbassiner i Køng-Gummerup

STATUS projekt (20.11.2018):

Pga. kloakarbejde spærres Ådalen ved nr. 15-19 for gennemkørsel i uge 47 og 48.

Der kan forekomme støjgener fra generator.

Renovationsbilen er varslet.

 

Hvor?
Se nedenstående oversigtskort.
 

Hvad laver vi?
Vi etablerer 4 nye regnvandsbassiner samt nye regn- og spildevandsledninger ved Ådalen 12, 14, 15 og 17 og Faaborgvej 64.

 

Entreprenør:
Michaels Maskinstation.
 

Periode:
Fra midt i august til ca. midt december 2018.

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.


Trafik:
Der vil vil i anlægsperioden være en del omkørsel og trafikale gener i området.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk. eller Stine Madsen Ansbjerg på tlf. 6344 9029 og på mail svm@assensforsyning.dk.