Min Side

Etablering af nye regnvandsbassiner i Køng-Gummerup

STATUS projekt (4.6.2019):

Pga. kloakarbejde spærres Krogen og Byvejen for gennemkørsel indtil ca. 24.6.

Hvor?
Se nedenstående oversigtskort.
 

Hvad laver vi?
Vi etablerer nyt regnvandsbassin.

 

Entreprenør:
Michaels Maskinstation.
 

Periode:
Fra 4.6. til ca. 24.6.2019.

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.


Trafik:
Der vil vil i anlægsperioden være en del omkørsel og trafikale gener i området.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk. eller Stine Madsen Ansbjerg på tlf. 6344 9029 og på mail svm@assensforsyning.dk.