Min Side

Den Blå-Grønne Bydel i Tommerup

 

Hvor?
Se nedenstående oversigtskort.
 

Hvad laver vi?
Vi etablerer nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg.

Renoverer eksisterende regnvandsbassin ved Brunsegårdsvej.

Udskifter kloakledninger ved Møllebakken, Smedegyden, Bystævnevej og Nyvej.

Udover at Assens Spildevand udskifter hovedkloakker og etablerer nye regnvandsbassiner, skal Assens Kommune åbne en stærkning af det rørlagte vandløb, Rævedamsafløbet.

 

Entreprenør:
Marius Pedersen A/S
 

Periode:
Fra midt i september 2018 til juli 2019.

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.


Trafik:
Der vil vil i anlægsperioden være en del omkørsel og trafikale gener i området.

Bystævnevej spærres for gennemkørsel fra 25. september 2018 og 4 uger frem.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk. eller Stine Madsen Ansbjerg på tlf. 6344 9029 og på mail svm@assensforsyning.dk.