Min Side

Grønnemose, Aarup

Hvor?
Lupinvej
Lupinvænget
Violvej
Skolevej 1 - 12
Gl. Hovedvej 22 - 68
Gelstedvej 3

Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandsledninger.

Entreprenør
M.J. Eriksson A/S

Periode:
August 2016 til juli 2017

Trafik:
Der vil i anlægsperioden være en del trafikale gener i området. Flere veje vil i lange perioder være lukket for gennemkørsel.

Spørgsmål:
Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte Assens Forsyning på tlf. 6344 9000 eller på mail: post@assensforsyning.dk