Min Side

Kloakseparering Bakkevej og Fåborgvej, Glamsbjerg

STATUS på projektet:
 

Arbejdet med at optimere og fremtidssikre kloakkerne i Glamsbjerg, skrider stødt og sikkert frem.
Desværre dog ikke i det tempo og efter den tidsplan, vi tidligere har meldt ud.


Oprindeligt var det tanken, at det samlede projekt skulle være udført og afsluttet i august. Som I sikkert har bemærket, er det beklageligvis ikke sket.
 

Situationen med Corona-virus og andre uforudsete udfordringer i projektet, betyder desværre, at vi må forlænge anlægsperioden til og med udgangen af november.

Sammen med vores entreprenør har vi sat alle kræfter ind for at sikre maksimal fremdrift i projektet. Desværre har de nævnte forhold betydet, at tidsplanen ikke kan holdes, hvilket vi beklager og undskylder.
 

Som beboer og grundejer har det stort set i hele perioden været muligt at kommer til og fra egen bolig. Mange andre har imidlertid været henvist til omkørsel ad Dolevej, hvilket også vil være tilfældet noget tid endnu.

Vi har som sagt sat alle kræfter ind på at færdiggøre projektet, og gør alt det, som står i vores magt for at få det afsluttet hurtigst muligt. Vi håber derfor på jeres tålmodighed.
 

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Birgitte Schmidt Hansen på tlf 6344 9024 eller bsh@assensforsyning.dk.

 

Hvor?
Bakkevej og Fåborgvej, Glamsbjerg
 
Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassiner.
 
Entreprenør
:  
Lonico ApS
 
Periode:

Arbejdsperioden er frem til uge 46 2020 og er delt op i tre etaper:
 

Etape 1: Fra februar til juli 2020.

Fåborgvej spærres for gennemkørsel

Fåborgvej fra nr. 18 til rundkørslen på Odensevej. Adgang til børnehaven og Køng Idrætsefterskole er muligt.

Der vil være åbent for cykellisterne Fåborgvej på den side med de ulige numre.

Bussen kører via Dolevej og der må påregnes længere rejsetid.
 

Etape 2: Fra uge 33 til uge 36 2020

Der graves på Bakkevej, men Fåborgvej er stadig lukket.
 

Etape 3: Fra 2. juni til 1. august 

Der graves på Fåborgvej fra nr. 18 til nr. 45, men Fåborgvej er stadig lukket.


Bakkevej ud mod Odensevej vil være åbent for arbejdskørsel.


Trafik:
Der vil være omkørsler og trafikale gener i området i hele anlægsperioden.
 
Spørgsmål:

Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Birgitte Schmidt Hansen 6344 9024 mail bsh@assensforsyning.dk

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.