Min Side

Kloakseparering Haarby, Etape 5

Arbejdet med at ændre kloaksystemet til 130 ejendomme i det centrale Haarby er midlertidigt sat i bero. Det skyldes, at den entreprenør som Assens Forsyning A/S efter gennemført udbud, havde tildelt opgaven, har set sig nødsaget til at indstille driften og alle sine aktiviteter. Vi tilstræber at finde en løsning, så arbejdet kan genoptages så hurtigt som muligt.
 
Venlig hilsen
Assens Forsyning A/S
 
Hvor?

En del af Mosevangen, Skolevej, Syrenvej, Birkevej, Æblehaven, Algade, Akkerupvej, Sportsvej, Roesbjergvej, Trunderupvej og Stærmosevej i Haarby.
 
Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassiner.
 
Entreprenør
:  
 
Periode:

Uge 24, 2019 til uge 26, 2020

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Trafik:
Der vil i perioden være en del omkørsler og trafikale gener i området i anlægsperioden.
 
Spørgsmål:

Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Birgitte Schmidt Hansen 6344 9024 mail bsh@assensforsyning.dk

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.