Min Side

Kloakseparering Haarby, Etape 5

12.10.2019

Kloakprojekt i Haarby genoptages efter ufrivillig pause

Assens Forsyning A/S genoptager arbejdet med at renovere kloakkerne til regnvand og spildevand i det centrale Haarby. Projektet har stået stille siden udgangen af juli, hvor den ansvarlige entreprenør indstillede arbejdet og alle sine aktiviteter.

Arbejdet med at ændre kloaksystemet til 130 ejendomme i det centrale Haarby blev i juli måned ufrivilligt sat i bero i juli, da den ansvarlige entreprenør, Michaels Maskinstation fra Brylle, så sig nødsaget til at indstille arbejdet og siden blev taget under konkursbehandling af Skifteretten i Odense. Efterfølgende har Assens Forsyning A/S forhandlet med de involverede om at kunne fortsætte arbejdet.

Borgerne i Haarby kan nu glæde sig til at arbejdet med at renovere kloakkerne til 130 ejendomme i den centrale del af byen og med at anlægge regnvandsbassiner, der skal håndtere fremtidens stigende mængder nedbør, snart genoptages.
 

Ny entreprenør overtager en del af arbejdet

”Vi har i første omgang aftalt, at Marius Pedersen A/S overtager en mindre del af opgaven og blandt andet færdiggør regnvandsbassinet ved de grønne områder og stisystemet nær Haarby Stadion. Det er her det afbrudte arbejde har været mest synligt og det er her borgerne i Haarby gerne vil kunne færdes, uden at være generet af udgravninger og afspærrede områder,” fortæller projektingeniør Birgitte Schmidt Hansen, som tilføjer…
 
”Den resterende entreprise, der omhandler gravearbejde i byens gader samt renovering og opdatering af kloakkerne til regnvand og spildevand, er sendt i udbudt igen. Det er sket efter de regler, der gælder i Udbudsloven. Vi håber at finde en ny entreprenør efter efterårsferien i uge 43, som kan fortsætte arbejdet i løbet af efteråret”, oplyser Birgitte Schmidt Hansen.
 
Tidsplan under udarbejdelse

Arbejdet med at renovere kloakkerne i Haarby forventes afsluttet ved udgangen af 2020 og finder sted på dele af Mosevangen, Skolevej, Syrenvej, Birkevej, Æblehaven, Algade, Akkerupvej, Sportsvej, Roesbjergvej, Trunderupvej og Stærmosevej. Så snart der er udarbejdet en ny tidsplan bliver de pågældende adresser orienteret.
 
Assens Forsyning A/S opfordrer borgerne i Haarby til at melde sig til selskabets SMS- og mailservice. Herigennem kan de holde sig orienteret om arbejdets udvikling og om mulige reguleringer af trafikken. Tilmelding sker på www.assensforsyning.dk.
 
Fakta

  • Arbejdet med at renovere kloakkerne i Haarby finder sted på ti gader i den centrale del af byen og omhandler cirka 130 husstande, se kort nederst på siden.
  • Projektet er en del af den spildevandsplan Assens Kommune har vedtaget, og som blandt andet har til formål at skille regnvand og spildevand ad til gavn for klima og vandmiljø
  • I forbindelse med projektet etablerer Assens Forsyning A/S nye regnvandsbassiner. Det sker ved Moesvangen og Trunderupvej. Endvidere udvides et eksisterende regnvandsbassin ved Fåborgvej
  • Assens Forsyning A/S er bygherre på projektet og havde efter gennemført udbud, hvor i alt fire entreprenører bød på opgaven, valgt Michaels Maskinstation som udførende entreprenør
  • Efter cirka en måneds arbejde indstillede Michaels Maskinstation ved udgangen af juli arbejdet og alle sine aktiviteter

Venlig hilsen
Assens Forsyning A/S
 
Hvor?

En del af Mosevangen, Skolevej, Syrenvej, Birkevej, Æblehaven, Algade, Akkerupvej, Sportsvej, Roesbjergvej, Trunderupvej og Stærmosevej i Haarby.
 
Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassiner.
 
Entreprenør
:  
Marius Pedersen A/S
 
Periode:

Uge     , 2019 til uge     , 2020

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Trafik:
Der vil i perioden være en del omkørsler og trafikale gener i området i anlægsperioden.
 
Spørgsmål:

Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Birgitte Schmidt Hansen 6344 9024 mail bsh@assensforsyning.dk

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.