Min Side

Landø, Spangevej, Pilevej, Bakkevej og Solvej, Haarby

Hvor?
Landø, Spangevej, Pilevej, Bakkevej og Solvej,  5683 Haarby

Hvad laver vi?
Vi er næsten færdige med at etablerer nye regn- og spildevandledninger, og arbejder på at få projektet afsluttet.

Entreprenør:   Arkil A/S

Periode: Juli 2016 til august 2017 - Der arbejdes i tidsrummete 6.00 til 18.00 mandag - torsdag.

Trafik:
Der vil i perioden være en del trafikale gener i området i anlægsperioden. Flere veje vil i lange perioder være lukket for gennemkørsel..

Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan Assens Spildevand kontaktes på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk