Min Side

Regnvandssøerne ved Tallerup, Tommerup St.


Hvor?

Se nedenstående oversigtskort

Der kan forekomme mindre ændringer i placeringer af ledninger inden anlægsstart.

 
Hvad laver vi?

Etablerer nye regnvandsbassiner ved Østerbro og øst for skinnecykelbanen.

Udskifter kloakledninger ved Svanevej, Østerbro, Gyvelvænget og Parkvej.

 
Entreprenør
:  

Henning Have A/S

  
Periode:

Fra midt i juni 2020 til juni 2021

Det tilstræbes at der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Jf. gældende lov må der arbejdes i tidsrummet 6.00-18.00 uden at den offentlige myndighed skal søges herom. Det kan derfor forekomme, at der i perioder arbejdes i hele dette tidsrum, for at sikre en tilstrækkelig fremdrift i arbejdet.


Trafik:

Der kan i anlægsperioden forekomme omkørsel og trafikale gener i området.
 

Spørgsmål:


Ved spørgsmål kan du kontakte Peter Juul Hansen på tlf. 6344 9020 og på mail pjh@assensforsyning.dk

 

Tilmeld dig evt. vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.
 

Gyvelvænget og Parkvej

Svanevej og Østerbro