Min Side

Strømpeforing af eksisterende kloakrør i Glamsbjerg

Hvor?
Klaregade 22-23, Syrenvænget, Langgade 65, 5620 Glamsbjerg
Arbejdsområderne er vist med rødt på kortet nederst på siden.

Hvad laver vi?

Strømpeforing:
Arbejdet vil blive udført som et NO-DIG arbejde (opgravningsfri metode). Metoden kaldes strømpeforing. Ved denne metode føres en form for ”strømpe” ind gennem de eksisterende kloakledninger til at forstærke disse. 
Enkelte steder kan det dog være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde ved opgravning, for at få adgang til disse. 
Der forekommer støj- og lugtgener fra de lastbiler, der arbejder i området.

Spuling og TV:
Før end strømpeforingen kan påbegyndes skal kloakledninger tv-inspiceres.
Gennem hele forløbet foretages højtryksspuling en eller flere gange. 


Entreprenør:
Per Aarsleff A/S 
 

Periode:
Arbejdet er planlagt at skulle udføres d. 4. til d. 14. juni 2018
Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.


Trafik:
Der vil i anlægsperioden være en del trafikale gener i området.

Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Stine Madsen Ansbjerg på 6344 9029 eller mail svm@assensforsyning.dk


Klaregade:

Syrenvænget:Langgade: