Min Side

Strandgade, Strandporten og Damgade i Assens


Hvor?
Strandgade, Strandporten og Damgade, Assens
 

Hvad laver vi?
I forbindelse med kloaksanering separeres kloakken i Strandporten og dele af kloakken udskiftes i Strandgade.

Samtidig udskiftes vandledning og fjernvarmeledning i Strandgade og Strandporten.

Herudover udskiftes fjernvarmeledning i Damgade.

 

Entreprenør:
Lonico ApS
 

Periode:
Fra sidst i april til sidst i oktober 2018.


Trafik:
Der vil vil i anlægsperioden være en del omkørsel, trafikale gener og evt. midlertidige lysreguleringer i området.

 

Status:
Arbejdet i Nordre Havnevej er afsluttet og der er åbnet for trafikken.
Strandporten og Strandgade, fra Nordre Havnevej til Strandporten er ved at blive reetableret.
I den resterende del af Strandgade foregår fjernvarmearbejder.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Anne Lyndorff Hovmøller 6344 9021 mail alh@assensforsyning.dk