Min Side

Strandgade, Strandporten og Damgade i Assens

Status på projektet:

Nordre Havnevej er spærret for gennemkørsel ved Havnegrillen og Baagøfærgen.

Vi er ved at renovere en regnvandsledning og det forventes, at der igen bliver åbnet for trafikken d. 18. juni.

Vis venligst hensyn til de folk der arbejder på stedet.

Der er omkørselsskilte ved Nordre Havnevej / Ramsherred og ved og Willemoesgade / Sdr. Ringvej.
Alle personbiler bliver ledt rundt med henvisningsskilte i byen.

Samtidig er drikkevandsledningen i Strandgade ved at blive udskiftet.

Herefter udskiftes både spildevandsledning og fjernvarmeledning i Strandgade.
Strandgade er derfor lukket for gennemkørsel.

 

Hvor?
Strandgade, Strandporten og Damgade, Assens
 

Hvad laver vi?
I forbindelse med kloaksanering separeres kloakken i Strandporten og dele af kloakken udskiftes i Strandgade.

Samtidig udskiftes vandledning og fjernvarmeledning i Strandgade og Strandporten.

Herudover udskiftes fjernvarmeledning i Damgade.

 

Entreprenør:
Lonico ApS
 

Periode:
Fra sidst i april til ca. 1. september 2018.


Trafik:
Der vil vil i anlægsperioden være en del omkørsel, trafikale gener og evt. midlertidige lysreguleringer i området.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Anne Lyndorff Hovmøller 6344 9021 mail alh@assensforsyning.dk