Min Side

Kloakrenovering i Voldtofte, Glamsbjerg

Hvor?
Ebberupvej 2 – 17, Voldtoftevej 1 – 67, Hårbyvej 1 – 28, Holmen, Voldtofte Vænge 3, 4, 5 og Kirkebjergvej 45, 46, 47 5620 Glamsbjerg

Hvad laver vi?
Etablerer nye regn- og spildevandledninger

Entreprenør:   Refsvindinge Entreprenør ApS


Periode: August 2016 til september 2017 - Der arbejdes i tidsrummet 6.00 til 18.00 mandag - fredag.

Trafik:
Der vil i perioden være en del trafikale gener i området i anlægsperioden. Flere veje vil i lange perioder være lukket for gennemkørsel..

Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk, eller Marie Heebøll 6344 9026 mail mhe@assensforsyning.dk