Min Side

Varsel om forhøjet vandstand

Til borgere i Assens Kommune - nyt opdateret varsel!!

DMI har udsendt varsel om forhøjet vandstand onsdag den 2. januar 2019.

I løbet af onsdag eftermiddag forventes en vandstand på ca. 1,60 meter over dagligt niveau.

Den høje vandstand vil give problemer i lavtliggende områder, hvor kloaksystemer og pumpestationer kan blive oversvømmet.

Vi vil derfor opfordre til at lavtliggende ejendomme sikre kældre og gulvafløb mod indtrængende vand fra afløbssystemet.

Selvom du bor ”højt” i Assens Kommune kan du hjælpe: Spar på vandet (undgå unødige bade, tøjvask mm.) fra og med onsdag morgen til og med onsdag aften. Dette vil sikre, at mindst muligt vand ledes til kloaksystemet, som vil være hårdt belastet i dette tidsrum pga. indtrængende havvand.