Min Side

HEPWAT-projekt

Den danske spildevandsbranche får endnu et fyrtårn – et projekt, der skal demonstrere den nyeste danske teknologi inden for rensning af spildevand.

Miljø- og Fødevareministreriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har netop bevilget støtte til Fyrtårnsprojektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste wATer systems), som står for ”Højere miljømæssig ydeevne i spildevandssystemer”.

Assens Forsyning vil realisere projektet i et partnerskab med Grundfos, Krüger og ARTOGIS.

HEPWAT skal udvikle nye løsninger til rensning af spildevand på dele af Gummerup Renseanlæg, og dele af dette renseanlægs spildevandsledninger, der således kommer til at fungere som et levende laboratorium
(LiveLab)

De nye spildevandsløsninger, der udvikles i LiveLab’et, dikterer design og funktionalitet i Assens Forsynings kommende centrale renseanlæg ved Assens by.
Dette tages i brug januar 2020, og vil altså være ”født” med de sidste nye teknologier.

Fyrtårnsprojektets mål er bl.a. at introducere nye processer og proceskombinationer, som både forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof til bioenergi og samtidigt bruge mindre energi.
Desuden vil der blive udviklet løsninger til at fjerne flere stoffer i spildevandet
Det hele vil blive bundet sammen i den integrerede styring og overvågning, hvor data fra sensorer i rør og pumper bliver indsamlet og analyseret, og de forskellige processer til opsamling og behandling af spildevandet interagerer og retter sig ind efter hinanden.

Se artikel om HEPWAT-projektet i MUDP årsberetningen for 2016 her.

Hvis du har nogen spørgsmål til HEPWAT-projektet, kan du kontakte projekleder Anders Bang på 6344 9000 eller aba@assensforsyning.dk.

Fig. Skitsetegning af HEPWAT projektet