Min Side

Vand i kælderen

 

I forbindelse med klimaændringerne optræder der nu hyppigere skybrudslignende regnskyl, som overbelaster det kommunale kloaksystem.

Ansvarsforhold.
Oversvømmes din kælder med kloakvand under et skybrudslignende regnskyl, er det juridisk set ikke Assens Forsynings ansvar.

Som grundejer skal du derfor sørge for at anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab.

Assens Forsyning kan kun drages til ansvar, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra forsyningens side.

Alle installationer på ejerens ejendom er ejerens eget ansvar – også stikledningen, der forbinder ejendommens rør med det offentlige kloaknet.

Assens Forsyning har ansvaret for stikledningen frem til ejendommens skel eller skelbrønd.

 

 

Årsager til vand i kælderen.

Der findes forskellige årsager til vand i kælderen.


1. Kraftige eller længerevarende regnskyl
2. Defekte rør eller for små kloakrør
3. Utætte installationer eller høj grundvandstand
4. Hovedkloakken er stoppet                                                      

 

 


Du kan her læse om de forskellige årsager:

1. Kraftige eller længerevarende regnskyl.
Ved meget kraftige eller længerevarende regnskyl kan vandet stuve op i kloakledningen. Når kloakledningen er fuld vil vandet stuve videre tilbage i stikledningen og op i kælderen. Jo lavere kælderen ligger jo større er risikoen for at den bliver fyldt med vand.

2. Defekte eller for små kloakrør.
Kloakrørene, som fører spildevandet væk fra dit hus kan med tiden være blevet defekte, for små eller være fyldt med rødder. Dette kan betyde, at rørene ikke kan lede spildevand væk fra din grund.

3. Utætte installationer eller høj grundvandstand.
En utæt tagnedløbsbrønd eller et utæt vandrør kan føre til vand i kælderen. Ydermere kan grundvandsstanden være steget efter en periode med meget regn. Forhøjet grundvandsstand kan ses og mærkes, idet jord og kældervægge er fugtige.

4. Hovedkloakken er stoppet.
Hvis hovedkloakken stopper eller bryder sammen kan spildevandet ikke ledes væk og der vil ske opstuvning tilbage i stikledningen og ind i kælderen.


Gode råd for at mindske risikoen for vand i kælderen:
 

• Overvej om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen

• Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke stopper tagnedløbsbrønden

• Sørg for at alle brønde er nemme at komme til at rense

• Hold øje med terrænet omkring husets brønde – hvis jorden sætter sig er det tegn på, at der er noget galt

• Højtvandslukkeventil - For at mindske risikoen for at få vand i kælderen når det regner kraftigt, har Assens Forsyning vedtaget, at du som grundejer kan få en autoriseret kloakmester til at installere en såkaldt højtvandslukkeventil i ejendommens afløbsbrønd.

Du kan få dækket udgiften til indkøb af højtvandslukkeventilen ved at henvende dig til Assens Forsyning, Skovvej 2b, 5610 Assens, telefon 6344 9000 eller på mail post@assensforsyning.dk.