Min Side

Det mobile renseanlæg

Slamsugeren, der tømmer bundfældningstanken, anvender KSA (Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem).

Styrken i KSA systemet er, at slamsugeren kan tømme bundfældningstanke en hel dag – uden at skulle køre til et renseanlæg med det afvandede slam.

Princippet er følgende:
 

1. Indholdet i bundfældningstanken suges op i slamtanken i lastbilen
 

2. Slammet pumpes over i afvandingsstanken i lastbilen. Det er her, at afvanding af slammet finder sted.
 

3. Slammet holdes tilbage i afvandingstanken og rejectvand pumpes tilbage i bundfældningstanken.
 

Denne fremgangsmåde betyder, at selvom bundfældningstanken lige er blevet tømt vil den være fyldt med vand (rejectvand fra slamafvanding i slamsugeren).

 

Du kan læse mere om tømning af bundfældningstanke på Assens Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde "Regulativ for tømning af bundfældningstanke".