Min Side

Ejers ansvar

Vedligeholdelse og reparation af tanken påhviler grundejeren.

Der er altså dit ansvar, at bundfældningstanken er funktionsdygtig.
 

Hvis der konstateres fejl og mangler på tanken, er det din pligt straks at få fejlene udbedret.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
 

Du kan læse mere om tømning af bundfældningstanke på Assens Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde "Regulativ for tømning af bundfældningstanke".