Min Side

Ekstratømning

Hvis du ønsker en ekstratømning af din bundfældningstank - altså en tømning uden for tømningsordningen, skal du selv kontakte et slamsugerfirma og aftale tømningen.
 

En ekstratømning er for egen regning, og du afregnes direktre fra det slamslugerfirma, hvor du har bestilt tømningen.