Min Side

Vandspild

Hold øje med vandforbruget!
 

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt.
 

Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.

Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode.
I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne. Derved undgås frostsprængninger - og dermed stort ekstraforbrug.
 

Refusion for vandspild:
Vandforbruget er for én person gennemsnitlig 130 l. i døgnet - det bliver til 46 m3 om året.

Udgangspunktet for afregning af vandafledningsbidrag er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.

Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for en del af det spildte vand.
 

Du kan læse mere om hvordan du søger om eftergivelse af vandafledsningsbidrag i menuen til venstre under "Vandspild"
 


pdf ikon Du kan se og udskrive folderen "Retningslinjer for eftergivelse af vandafledningsbidrag" her.

 

Hvis du har nogen spørgsmål til eftergivelse af vandafledningsbidrag kan du kontakte Pia Freilev Nielsen på pif@assensforsyning.dk eller  
63 44 90 11.