Min Side

Stensledgårdsvej, Østre Ringvej, Fåborgvej, Pilehaven og Korsvang, Assens

Hvor?
Stensledgårdsvej, Østre Ringvej, Fåborgvej, Pilehaven og Korsvang i Assens
 

Hvad laver vi?
I forbindelse med at Assens Vandværk bygger nyt vandværk på Fåborgvej, skal der udføres ledningesarbejder.

Dels skal de to kildepladser (Mariendal og Ebberup) forbindes til det nye vandværk og dels skal der rent vand fra det nye vandværk og ind til Assens.

 

Entreprenør:
Munck Forsyningsledninger A/S
 

Periode:
Fra marts til september 2018

Status:
Gravearbejdet starter på Mariendal og fortsætter ud ad Stensledgårdsvej til Østre Ringvej.

Som udgangspunkt skal dder ikke graves i asfalt, men i rabatter og grønne arealer.


Ansvarlig:
Anne Lyndorff - tlf. 6344 9021 - Mail: alh@assensforsyning.dk