Min Side

Stensledgårdsvej, Østre Ringvej, Fåborgvej, Pilehaven og Svalevænget, Assens

Hvor?
Stensledgårdsvej, Østre Ringvej, Fåborgvej, Pilehaven og Svalevænget i Assens
 

Hvad laver vi?
I forbindelse med at Assens Vandværk bygger nyt vandværk på Fåborgvej, skal der udføres ledningesarbejder.

Dels skal de to kildepladser (Mariendal og Ebberup) forbindes til det nye vandværk og dels skal der rent vand fra det nye vandværk og ind til Assens.

 

Entreprenør:
Munck Forsyningsledninger A/S
 

Periode:
Fra marts til september 2018

Status:

Arbejdet på Østre Ringvej er nu afsluttet.

Vi arbejder nu på Fåborgvej fra Ringvejen og ud til Ebberup, hvor vi har vores nye kildeplads til indvinding af vand. Der kan forventes lysregulering og kun en vognbane på dele af strækningen mellem Assens og Ebberup.


Ansvarlig:
Anne Lyndorff - tlf. 6344 9021 - Mail: alh@assensforsyning.dk