Min Side

Gode råd

Når du sparer på vandforbruget, gavner du både miljøet og din egen økonomi.


Gode råd til at spare på vandet:
 

 • Reparer dryppende vandhaner og toiletcisterner.
   
 • Skift til et toilet med stort og lille skyl.
   
 • Monter en vandsparer på din bruser og dine vandhaner.
   
 • Tag brusebad i stedet for karbad.
   
 • Luk for vandet, mens du sæber dig ind, når du er i bad.
   
 • Lad ikke vandet løbe, mens du børster tænder.
   
 • Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, før du starter dem.
  Et af de steder i husholdningen, vi bruger mest vand, er tøjvask.
  En god samling af vaskeråd vinder du i videoen på https://www.dressme.dk/vask
  En fin tegnefilm fortæller på en nem overskuelig måde, hvordan du
  bedst vasker dit tøj og bruger vaskemaskinens funktioner til at spare på vandet.
   
 • Hold øje med dit forbrug. Aflæs vandmåleren regelmæssigt, f.eks. d. 1. i hver måned.
   
 • Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode.
  I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne. Derved undgås frostsprængninger - og dermed stort ekstraforbrug.