Min Side

Olie- og benzinudskillere

Til virksomheder med olie- og benzinudskillere samt sandfang i Assens Kommune

Fra den 1. januar 2014 er det Assens Affald og Genbrug A/S, der på vegne af Assens Kommune står for den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere. Den opgave er hidtil blevet udført af firma MOTAS I/S.

Det betyder, at Assens Affald og Genbrug A/S fremover administrerer inspektion og tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang i Assens Kommune. d.v.s. at  Assens Affald og Genbrug A/S sørger for følgende:

En årlig undersøgelse af affaldsmængden i udskillere, magasinbrønde og sandfang, hvor mænden af udskilt olie/benzin og bundslam kontrolleres.
 

Hvis der ved den årlige undersøgelse er mere end 0,5 til 1 cm. olie/benzin i udskilleren, så foretages en skimning.

Ved skimning forstås, at udskilt olie/benzin suges op fra væskeoverfladen i udskiller.

Hvis der er mere end 10 cm. bundslam i udskiller eller sandfang, så foretages en bundtømning. Ved bundtømning tømmes udskillere helt.
 

Ved den årlige undersøgelse kontrolleres udskiller og sandfang for umiddelbare synlige tegn på skader og utætheder.

Hvert 3. år foretages der en bundtømning af udskillere, magssinbrønde og sandfang, uanset tilstand.

Der er mulighed for tilkøb af serviceydelser, som kontrol af flydelukke, alarm, filter samt påfyldning af vand og ekstra kontrol af mængden af olie/benzin og slam.


Efter alle besøg udarbejdes der en rapport, som sendes til virksomheden pr. 2-mail.


Tømningerne vil blive udført af virksomheden FKSSlamson.

Tømmehyppigheden skal afpasses efter udskilleranlæggenes funktion og belastning. 

Tømningerne bestilles hos Assens Affald og Genbrug, Yrsa Jørgensen, tlf. 6344 9016 eller på obu@assensforsyning.dk.

Der er sendt skrivelse ud til alle virksomheder der har været i Motas´s system.

Virksomhedens ansvar

Selv om der gennem den kommunale ordning sker en årlig undersøgelse, er det alene virksomhedens ansvar, at der sker vedligeholdelse og jænvligt føres kontrol med virksomhedens olie- og benzinudskiller.

Det er virksomhedens ansvar, at udskilleranlæg tømmes, når det er nødvendigt.

Tømmehyppigheden skal afpasses efter udskilleranlæggenes funktion og belastning. og tømningerne bestilles hos Assens Affald og Genbrug, Yrsa Jørgensen, tlf. 6344 9016.

 

Kontakt
Hvis virksomheden har spørgsmål til serviceydelser, specielle ønsker til tømningshyppighed, varsling inden besøg, eventuel nøgleaftale eller blot oplysninger om eventuelle ændringer, så kontakt Assens Affald og Genbrug på post@assensforsyning.dk eller Yrsa Jørgensen på 63 44 90 16.

 

pdf ikonHer kan du hente Vejledning i drift- og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere>>