Min Side

Nedgravede løsninger i Assens by.

 

Byrådet i Assens Kommune har netop godkendt indførelse af genbrugs-øer med nedgravede containere i Assens indre by.
 

Der etableres 7 genbrugs-øer og de vil hver især bestå af 3 nedgravede affaldscontainere:
 

  • en til blød plast, papir og pap
     
  • en til hård plast, glas og metal
     
  • en som ekstra kapacitet, hvis det viser sig at der er behov for det.
     

Opdelingen og sorteringen vil blive den samme som i vores 2-delte genbrugsbeholdere, som blev indført i 2014.
 

Hvis Byrådet beslutter det, vil den ekstra container skulle bruges til dagrenovation.

 

 

Genbrugs-øerne vil blive etableret senest i 2018. De husstande, der skal benytte genbrugs-øerne, er informeret i september 2016. De berørte husstande vil skulle bruge genbrugs-øerne løbende, efterhånden som de etableres.
 

Klik her for at se hvilke ejendomme, der skal benytte genbrugs-øerne.

 

De nedgravede affaldscontainere vil være dæmpet indvendigt, således at der ikke vil være unødig støj, når der kastes affald ned i dem. Der vil selvfølgelig være støj ved tømning af containerne, men en tømning tager højst 10 minutter.
 

Der vil blive taget hånd om borgere, som har specielle udfordringer og som er visiteret i Assens Kommune.