Min Side
 • Erhverv >>
 • Affald >>

 • Affald og genbrug - erhverv

  Her kan du finde relevante oplysninger om affald og genbrug - specielt for erhverv.

  Det er frivilligt, om du vil aflevere affald fra din virksomhed på genbrugspladserne, men hvis du ønsker at benytte kommunens genbrugspladser, SKAL du være tilmeldt en af nedenstående ordninger: (Klik på ordningen for at læse mere)
   


  GENERELLE ADGANGSKRAV FOR VIRKSOMHEDER:

  Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang på genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.
   

  Erhvervsaffald må afleveres på pladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg.
   

  Du skal sortere affaldet og aflevere det i de rigtige containere. Det er lettest at sortere affaldet, allerede når du læsser det på bilen/traileren.
   

  Eternit med asbest er farligt affald. Du må højst aflevere 200 kg. farligt affald på genbrugspladserne om året.
  Hvis virksomheden har mere farligt affald end 200 kg/år, skal det bortskaffes af et godkendt firma. Spørg evt. STENA Recycling til råds på tlf. 56 67 97 40.

  Læs mere om håndtering af asbest på Assens Kommunes hjemmeside.
   

  Erhvervsaffaldsgebyr - Administrationsgebyr for erhvervsaffald.
  Hvert år opkræver Assens Forsyning på Assens Kommunes vegne et generelt administrationsgebyr i følge Affaldsbekendtgørelsen.

  Gebyret dækker ikke brugen af genbrugspladserne, men kommunens overordnede omkostninger til administration af erhverhvervsaffald bl. a. udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, administration af farligt  affald samt information til virksomhederne og affaldskonsulentordning.

  Gebyret er et årligt gebyr fra 1. januar til 31. december og der refunderes ikke ved lukning eller flytning fra kommunen i opkrævningsåret.
  Alle virksomheder skal betale administrationsgebyret, men du kan blive fritaget, hvis et af følgende krav er opfyldt:

  • Virksomhedens omsætning var under 300.000 kr. 2 år før gebyråret.
  • Virksomheden har intet affald.

  Hvert år sendes der informationsbrev til de virksomheder, som har mulighed for at søge fritagelse. Her er den 8-ugers periode med en ansøgningsfrist oplyst. Ansøgningen skal ske digitalt på nedenstående fritagelsesmodul.
   

  Du kan ansøge om fritagelse her.

  Ansøgningsfristen for 2018 er udløbet (15. juni).

  Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil blive afvist og administrationsgebyret skal betales. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Assens Kommunes Natur og Miljø afdeling, Team Industri.


  Læs mere om sortering her, og se genbrugspladsernes åbningstider her.
   

  Læs mere om erhvervsaffald på Assens Kommunes hjemmeside

  Bl.a. kan du finde regulativ for erhvervsaffald her.


  Du kan gå direkte til Virk.dk her for at tilgå digitale løsninger.
   

  Her kan du hente folderen "Virksomheder på genbrugspladsen"