Min Side

Sorteringsvejledninger

pdf ikonHer kan du finde en simpel sorteringsnøgle.


pdf ikonHer finder du en sorteringsvejledning, som viser følgende:
 

  1. Skilte, som du møder på genbrugspladsen,
  2. Hvilke typer affald der må smides i containeren, og hvilke der ikke må.
  3. Hvad der sker med affaldet når det forlader genbrugspladsen
     

Husk at asbestaffald skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, inden arbejdet udføres.
Anmeldelsen sker elektronisk (du skal benytte NEM ID) på Assens Kommunes hjemmeside. Link til siden her

 

Asbest er et farligt materiale, der består af små fibre, som kan forårsage lungekræft, hvis det indåndes. Da asbest tåler temperaturer op til 900 grader, er det umuligt at brænde. Asbesten køres derfor til deponi på Odense Nord Miljøcenter, hvor det placeres på et afmærket område og overdækkes med jord.