Min Side

Sorteringsvejledninger

AffaldsGuide Assens

 

NYT NYT - Vi har lanceret en "Affaldsguide-App", som kan downloades på din mobiltelefon - den kan hentes til både IOS og Android.

I affaldsguiden kan du indtaste søgeord og få oplysninger om, hvad der skal ske med det søgte - skal det i dagrenovationsbeholderen, i genbrugsbeholderen, i den røde kasse eller på genbrugspladsen?.pdf ikonHer finder du en sorteringsvejledning, som viser følgende:
 

  1. Skilte, som du møder på genbrugspladsen,
  2. Hvilke typer affald der må smides i containeren, og hvilke der ikke må.
  3. Hvad der sker med affaldet når det forlader genbrugspladsen
     

Husk at asbestaffald skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, inden arbejdet udføres.
Anmeldelsen sker elektronisk (du skal benytte NEM ID) på Assens Kommunes hjemmeside. Link til siden her

 

Asbest er et farligt materiale, der består af små fibre, som kan forårsage lungekræft, hvis det indåndes. Da asbest tåler temperaturer op til 900 grader, er det umuligt at brænde. Asbesten køres derfor til deponi på Odense Nord Miljøcenter, hvor det placeres på et afmærket område og overdækkes med jord.