Min Side

Bygningen

Rent arkitektonisk har bygningen en udformning, der understøtter og signalerer renhed og hygiejne.

Bygningen har store facadevinduer mod vest, hvor man har et flot indkig til procesanlægget og de to linjer vandværket er opdelt i.

Vandværket er et ubemandet vandværk. Det betyder, at vandværket styres et andet sted fra.
Vandværksfolkene vil dog have deres gang på vandværket jævnligt.
Der er derfor bagerst i vandværket indrettet faciliteter hertil.

Bygningen er designet således, at vandværket kan udvides med en yderligere en behandlingslinje ved at flytte den nordlige væg (op mod Fåborgvej).
Det er dog kun i tilfælde af, at Assens Vandværk skal levere meget mere vand til forbrugerne end vi gør i dag.