Min Side

Klageadgang

Fra 01.10.2015 kan kunder hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber fremsende klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du kan indbringe klager vedrørende tvister med Assens Forsyning for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby.

Du kan også klage online på Den offentlige forbrugerportal.
Vælg: ”Energi” og følg instruktionen.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. 

Hvis du indgiver en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. 
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.
Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Se mere her.