Min Side

Klimatilpasningsprojekt, Tommerup

Som en del af projektet Regn og Byer samarbejder Assens Forsyning og Assens Kommune om et stort, fælles klimatilpasningsprojekt i Tommerup (Knarreborg).

Kloakrørene i Tommerup er nedslidte, og giver grundejerne problemer med oversvømmelser.

Assens Kommune ønsker at udvikle Tommerup, og vil derfor gerne tilføre området herlighedsværdi i form af etablering af en å.

Det er blevet til åbning af Rævedamsafløbet, nyt spildevandssystem og nyt regnvandssystem, hvor regnvandet i fremtiden blive forsinket i nye regnvandsbassiner inden det bliver udledt til åen.

Det nu synlige vand vil blive en del af et nyt rekreativt område nær byen.

Assens Kommune og Assens Forsyning har hermed hjulpet hinanden med at løse et problem for grundejerne, og vi håber at området vil være til stor glæde for byens beboere.

Vi går i gang i august 2018, og arbejdet vil vare ca. 1 år frem.

pdf ikon Se artikel fra Politiken Byrum 16/4-2018 her

Før billede:
Visualiseringen af projektet (udarbejdet af Rambøll):