Min Side

Spildevandsplan

 

Assens Byråd har d. 27. juni 2018 vedtaget Assens Spildevandsplan 2018 - 2027.
 
Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Assens Kommune frem til 2027.
 
Planen omfatter bl.a. kloakfornyelse/separering i en række byer i kommunen, centralisering af spildevandsrensningen, forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt offentlig kloakering af en række ejendomme i det åbne land.

Din ejendom
Du kan se hvad der gælder for din ejendom, og hvilke planer der er for din ejendom, af kortfunktionen i spildevandsplanen.

Du skal blot vælge ”Kort” samt indtaste din adresse, og sætte flueben i de oplysninger du ønsker at se.

Ønsker du, at se om din ejendom skal separatkloakeres skal du sætte flueben ud for ”kloakoplande”.

 

Du kan se spildevandsplanen her:

https://spildevand.assens.dk/