Min Side

Adgangsforhold

 • Entreprenøren, der tømmer bundfældningstanken skal have adgangsvej til dækslet.
  Pladsen omkring tanken skal holdes i rydelig stand, således at tømningen kan foregå uden hindringer.
   
 • Hegn og porte skal være åbne, og løse hunde holdes på afstand.
   
 • Der må højest være 50 meter fra adgangsvej til bundfældningstanken.
   
 • Hvis ejendommen ikke er beliggende ved en offenlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen.
   
 • Private veje skal være farbare.
   
 • Adgangsvejen skal være fri for beplantninger, der vokser ind over vejen. (se skitse længere nede på denne side).
   
 • Tankdæksler skal være synlige, og være i eller over terrænhøjde.
  Dæksler skal være let aftagelige, og må maksimalt veje 50 kg.
  Betondæksler skal være gravet helt frit, så det ikke er nødvendigt at bruge graveredskaber, for at åbne dækslet ved tømning.
   
 • Tanken skal være tæt for ind- og udsivning, og i funktionsdygtig stand.
  T-rør og nødvendige skillerum skal være i orden
   

Er disse forhold ikke i orden vil du blive opkrævet for forgæves kørsel.
 

Se mere om opkrævning af forgæves kørsel under "Betaling".
 

Herunder er en skitse, der illustrerer de eksisterende krav.

 

 

Du kan læse mere om tømning af bundfældningstanke på Assens Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde "Regulativ for tømning af bundfældningstanke".